Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Wat is de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift?

Als u het niet eens bent met een door SVHW opgelegde belastingaanslag of WOZ-beschikking, dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken.

Als u uw bezwaarschrift na de termijn van zes weken indient, wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet aan de formele wettelijke voorschriften voldoet. SVHW neemt het bezwaarschrift wel ambtshalve in behandeling. Het is niet mogelijk in beroep te gaan tegen een ambtshalve besluit.