Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Wat zijn de normbedragen kwijtschelding?

Ieder half jaar (1 januari en 1 juli) stelt de overheid normbedragen vast. Dat gebeurt tegelijk met het aanpassen van de uitkeringen van de Participatiewet en de AOW. Een normbedrag is het maximale inkomen waarmee u kwijtschelding kunt krijgen.

Dit zijn de normbedragen per 1 juli 2023:

Leefsituatie

Normbedrag

Echtgenoten allebei 21 of ouder tot AOW-gerechtigde leeftijd (66 jaar en 4 maanden). € 1.738,02
Echtgenoten allebei AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden). € 1.853,60
Echtgenoten waar één AOW-gerechtigd en andere partner 21 jaar of ouder, maar niet AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden). € 1.848,60
Alleenstaande/Alleenstaande ouder 21 jaar of ouder, maar niet AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden). € 1.216,62
Alleenstaande/Alleenstaande ouder AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.362,66
 

 

Voor Altena en Lansingerland gelden de volgende AOW normen:

Leefsituatie

Normbedrag

Echtgenoten allebei AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden.) € 1.981,78
Echtgenoten waar één AOW-gerechtigd en andere partner 21 jaar of ouder, maar niet AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden). € 1.976,78
Alleenstaande/Alleenstaande ouder AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.451,19
 

 

De normen voor woonlasten en premie zorgverzekering:

Ook voor woonlasten (huur of hypotheekrente) en premie zorgverzekering gelden normbedragen als u kwijtschelding wilt aanvragen. De bedragen hiervan zitten ook al in de normbedragen voor kwijtschelding. Daarom moeten we ze in de berekening weer aftrekken. Dit zijn vaste bedragen.

Normbedragen voor woonlasten en premie zorgverzekering:

Leefsituatie                                                                       Normbedrag woonlasten

Eén- of meerpersoonshuishouden                                          € 225,54
Eénpersoonshuishouden ouderen (AOW-gerechtigd)         € 221,91
Meerpersoonshuishouden ouderen (AOW-gerechtigd)      € 223,72
Maximale rekenhuur*/de hypotheekrente                             € 808,06

* Rekenhuur is de subsidiabele huurprijs van de woning. Dit bestaat uit de kale huurprijs en een deel van de service kosten.

Voor de woonlasten geldt ook nog dat wij voor de huur of hypotheekrente een maximaal bedrag in de berekening mogen meenemen.

Leefsituatie normbedrag premie zorgverzekering:

Alleenstaande / alleenstaande ouder                          € 3,00
Gehuwd of samenwonend                                             € 50,00

Maximale vermogensvrijstelling (= normbedrag + netto woonlasten + netto ziektekosten + extra vermogensvrijstelling)
Per gezinssituatie: Bij elkaar opgeteld is dat:
Echtgenoten Ongeveer maximaal € 4.200,00
Alleenstaande (ouder) Ongeveer maximaal € 3.100,00
Geboren voor 01-01-1935 (88 jaar) Ongeveer maximaal € 5.500,00 per persoon