Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Wat zijn de normbedragen kwijtschelding?

Ieder half jaar (1 januari en 1 juli) stelt de overheid normbedragen vast. Dat gebeurt tegelijk met het aanpassen van de uitkeringen van de Participatiewet en de AOW. Een normbedrag is het maximale inkomen waarmee u kwijtschelding kunt krijgen.

Dit zijn de normbedragen per 1 juli 2024:

Leefsituatie

Normbedrag

Echtgenoten allebei 21 of ouder tot AOW-gerechtigde leeftijd. € 1.869,21
Echtgenoten allebei AOW-gerechtigd. € 1.987,64
Echtgenoten waar één AOW-gerechtigd en andere partner 21 jaar of ouder, maar niet AOW-gerechtigd. € 1.982,14
Alleenstaande/Alleenstaande ouder 21 jaar of ouder, maar niet AOW-gerechtigd. € 1.308,45
Alleenstaande/Alleenstaande ouder AOW-gerechtigd. € 1.462,35

Voor Altena, Drimmelen en Lansingerland gelden de volgende AOW normen:

Leefsituatie

Normbedrag

Echtgenoten allebei AOW-gerechtigd. € 2.139,27
Echtgenoten waar één AOW-gerechtigd en andere partner 21 jaar of ouder, maar niet AOW-gerechtigd. € 2.133,77
Alleenstaande/Alleenstaande ouder AOW-gerechtigd. € 1.560,70

De normen voor woonlasten en premie zorgverzekering:

Ook voor woonlasten (huur of hypotheekrente) en premie zorgverzekering gelden normbedragen als u kwijtschelding wilt aanvragen. De bedragen hiervan zitten ook al in de normbedragen voor kwijtschelding. Daarom moeten we ze in de berekening weer aftrekken. Dit zijn vaste bedragen.

Normbedragen voor woonlasten en premie zorgverzekering:

Leefsituatie

Normbedrag

Eén- of meerpersoonshuishouden € 188,95
Eénpersoonshuishouden ouderen (AOW-gerechtigd) € 187,13
Meerpersoonshuishouden ouderen (AOW-gerechtigd) € 185,32
Maximale rekenhuur*/de hypotheekrente € 879,66

* Rekenhuur is de subsidiabele huurprijs van de woning. Dit bestaat uit de kale huurprijs en een deel van de service kosten. Voor de woonlasten geldt ook nog dat wij voor de huur of hypotheekrente een maximaal bedrag in de berekening mogen meenemen.

Leefsituatie normbedrag premie zorgverzekering:

Alleenstaande / alleenstaande ouder € 42,00
Gehuwd of samenwonend € 95,00

Maximale vermogensvrijstelling

Om te bepalen hoeveel geld u op uw rekening mag hebben (de vermogensvrijstelling) maken wij een berekening. In het overzicht ziet u op welke bedragen dit ongeveer uitkomt:

Per gezinssituatie

Bedrag

Alleenstaande maximaal € 3.600,00
Alleenstaande ouder maximaal € 3.900,00
Gehuwd/samenwonend maximaal € 4.800,00
Iedereen geboren vóór 01-01-1935 maximaal € 11.600,00