Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Wie bepaalt de WOZ waarde?

SVHW bepaalt de WOZ-waarde. In de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) staat hoe gemeenten en organisaties als SVHW de WOZ-waarde van onroerende zaken moeten bepalen.