Ga direct naar content
Meebouwen aan het belastingkantoor van de toekomst?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Wie bepaalt de WOZ waarde?

SVHW bepaalt de WOZ-waarde. In de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) staat hoe gemeenten en organisaties als SVHW de WOZ-waarde van onroerende zaken moeten bepalen.