Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Wie betaalt de grafonderhoudsrechten?

De aanslag wordt voor een particulier graf opgelegd op naam van de rechthebbende en van een algemeen graf op naam van de belanghebbende. SVHW krijgt van de gemeente door wie rechthebbende/belanghebbende is van het graf.