Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Wordt er gecontroleerd of ik een hond heb?

Jaarlijks controleert Legitiem BV het hondenbezit. Zij kunnen zich legitimeren als werknemer bij Legitiem BV. Treft de controleur een hond aan waarvoor de eigenaar geen belasting betaalt, dan vult hij een aangiftebiljet in. Bent u niet thuis, dan laat de controleur een formulier achter waarmee de hond kan worden aangemeld.