Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Wordt in de WOZ-waarde rekening gehouden met de vrijstelling waterverdedigingswerken?

SVHW rekent de waarde van waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen (met uitzondering van de onderdelen die dienen als woning) niet mee bij het bepalen van uw WOZ-waarde. Dit betekent dat onroerende zaken waarvan een dijklichaam (het waterverdedigingswerk) onderdeel uitmaakt, de waarde van dit dijklichaam buiten de WOZ-taxatie valt. De omliggende beschermingszones vallen niet onder deze uitzondering.