Ga direct naar content
Maandag 26 en dinsdag 27 april (Koningsdag) is SVHW gesloten.
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

Wanneer hoeft u geen bezwaar te maken

Voor onderstaande situaties hoeft u geen bezwaar te maken:

Verhuizen buiten de gemeente

Geef uw verhuizing door aan de gemeente. SVHW krijgt dit automatisch door, waarna uw aanslag wordt aangepast. U ontvangt dan een brief met de vermindering van uw lokale belastingen. U hoeft hier niets voor te doen.

Verhuizen binnen de gemeente

Geef uw verhuizing door aan de gemeente. SVHW krijgt dit automatisch door. De aanslag wordt niet aangepast, omdat de tarieven hetzelfde blijven. Het volgende jaar ontvangt u de aanslag op uw nieuwe adres.

Overlijden

Geef een overlijden door aan de gemeente. SVHW krijgt dit automatisch door. De erfgenamen ontvangen een brief waarin staat welke belastingen SVHW automatisch verlaagt. De verlaging geldt voor de afvalstoffenheffing, hondenbelasting (zonder achterblijvende bewoner), rioolheffing gebruiker, verontreinigingsheffing- en zuiveringsheffing woonruimten. Andere belastingen zoals onroerende zaakbelasting en watersysteemheffing moet iedereen altijd voor het hele jaar betalen.

Pand verkocht

Het Kadaster geeft dit aan ons door. Was u op 1 januari eigenaar? Bij de verkoop van een woning verlaagt SVHW de belastingen voor eigenaren niet. Dat geldt voor de onroerende zaakbelasting eigenaren en de watersysteemheffing gebouwd. Vaak laat de notaris deze belastingen door de nieuwe eigenaren betalen. Dit kunt u nakijken in de akte van transport.

Gemeente heeft WOZ-waarde dit jaar verlaagd

De gemeente geeft dit aan ons door. Wij passen de aanslag automatisch aan. U ontvangt hierover een brief.

Te hoog tarief

Hiertegen kunt u geen bezwaar maken. Het waterschap en de gemeenten bepalen jaarlijks de tarieven.

3 v.e. (vervuilingseenheden), maar met 2 personen

Alle huishoudens krijgen een aanslag van 3 vervuilingseenheden (v.e.). Alleen voor eenpersoonshuishoudens is een uitzondering gemaakt; die krijgen een aanslag van 1 v.e. Dit is wettelijk bepaald.

Inclusief huren

Volgens de wet is de aanslag lokale belastingen voor u. Heeft u met de verhuurder afgesproken dat de verhuurder betaalt? Dan moet u dit met de verhuurder zelf regelen.

Niet kunnen betalen

U kunt dan kwijtschelding aanvragen. SVHW kan bepalen dat u niet hoeft te betalen.

WOZ-waarde waarvoor u eerder een beschikking heeft ontvangen

Tegen de WOZ-waarde op bijvoorbeeld een aanslag reclamebelasting, BIZ-bijdrage, forensenbelasting kunt u geen bezwaar maken.
Dit is alleen mogelijk binnen 6 weken na het ontvangen van de WOZ-beschikking.