Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Wat betekent spaargeld?

Het geld op uw bankrekeningen mag niet hoger zijn dan het vrijgestelde bedrag. Hiervoor geldt een maximumbedrag (normbedrag) dat afhangt van uw gezinssituatie. Daar tellen we uw netto woonlasten en netto ziektekosten bij op.