Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Verklarende woordenlijst

Hoewel SVHW ernaar streeft de communicatie zo helder en begrijpelijk mogelijk te maken ontkomen wij er niet aan woorden te gebruiken die misschien niet voor iedereen duidelijk zijn.