Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Wat betekent minimuminkomen?

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of AOW zonder aanvullend pensioen? Dat noemen we een minimuminkomen. U heeft dan al snel recht op kwijtschelding. Bent u getrouwd of woont u samen? Dan telt het inkomen van uw partner of medebewoner mee.