Ga direct naar content
Heeft u uw lokale belastingen al betaald?
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Verontreinigingsheffing woonruimten

U betaalt verontreinigingsheffing als uw huishouden rechtstreeks afvalwater loost op het oppervlaktewater dat in beheer is bij waterschap Hollandse Delta. Daarnaast bent u gebruiker van een zelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld als huurder of woningeigenaar).

Er zijn twee vaste tarieven:

  • voor een éénpersoonshuishouden (1 vervuilingseenheid: 1 v.e.)
  • voor een meerpersoonshuishouden (3 vervuilingseenheden: 3 v.e.).

Het tarief voor een meerpersoonshuishouden geldt voor huishoudens van twee of meer personen. De gezinssituatie op 1 januari bepaalt of u het tarief voor een één- of meerpersoonshuishouden betaalt.

Het tarief voor een vervuilingseenheid wordt jaarlijks aangepast.