Ga direct naar content
Maandag 26 en dinsdag 27 april (Koningsdag) is SVHW gesloten.
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

Watersysteemheffing gebouwd (eigenaren)

Watersysteemheffing gebouwd is een belasting voor eigenaren van een gebouwde onroerende zaak in het werkgebied van waterschap Hollandse Delta. Voorbeelden: woningen, bedrijfspanden of garageboxen.

De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Koopt u in de loop van het jaar een onroerende zaak? Dan betaalt u pas vanaf het volgende jaar.

Het tarief van de watersysteemheffing gebouwd is een percentage van de WOZ-waarde. Voor buitendijks gelegen onroerende zaken geldt een lager tarief voor eigenaren van gebouwde en ongebouwde onroerende zaken. U betaalt dan 25% van het binnendijkse tarief.

Veelgestelde vragen

Hoe wordt de aanslag gebouwd berekend?

De aanslagen watersysteemheffing gebouwd worden opgelegd naar de waarde die het waterschap door de taakuitoefening beschermt. Dat is, volgens de Waterschapswet, de WOZ-waarde van de onroerende zaak. De WOZ-waarde maal het tarief, is het bedrag dat u moet betalen.

Voorbeeld: onroerende zaak met een WOZ-waarde € 200.000,00

  • gebouwd binnendijks € 200.000,00 x 0,0421 % = € 84,20.
  • gebouwd buitendijks (25%) € 200.000,00 x 0,0105 % = € 21,05

Waar vind ik de tarieven terug?

Waterschap Hollandse Delta stelt jaarlijks de tarieven vast. Kijk hier voor de tarieven per belastingjaar.

Waarom betaal ik twee keer watersysteemheffing?

De kosten voor de uitoefening van de taken van het waterschap moeten eerlijk over de vier groepen belastingplichtigen worden verdeeld: ingezetenen (gebruikers) en eigenaren gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen. Iedere groep heeft een bepaald belang bij de uitoefening van de taken van het waterschap.

Valt u in meerdere groepen omdat u bijvoorbeeld ook huiseigenaar bent, dan ontvangt u twee aanslagen watersysteemheffing:

  • watersysteemheffing gebruiker als ingezetene
  • watersysteemheffing gebouwd als eigenaar

Waarom verlaagt SVHW de aanslag watersysteemheffing (on)gebouwd niet bij verkoop?

De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag krijgt. Verkoopt u uw pand of terrein tijdens het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Meestal berekent de notaris hoeveel watersysteemheffing (on)gebouwd de koper aan u moet terugbetalen. Dat is een zaak tussen u en de koper. U blijft verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

Is de watersysteemheffing (on)gebouwd niet via de notaris betaald?

De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw (ongebouwde) onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Normaal gesproken berekent de notaris hoeveel watersysteemheffing (on)gebouwd u terugkrijgt van de koper. Dit is echter een zaak tussen koper en verkoper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.