Ga direct naar content
Maandag 26 en dinsdag 27 april (Koningsdag) is SVHW gesloten.
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

Watersysteemheffing gebruiker (ingezetenen)

Als u op 1 januari van het jaar staat ingeschreven in het gebied van waterschap Hollandse Delta, dan ontvangt u de aanslag watersysteemheffing gebruiker. Het betreft hier een vast bedrag per woonruimte per jaar.

Woont u met meerdere personen op één adres, dan ontvangt één persoon het aanslagbiljet.

Verhuist u in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar.

Komt u in de loop van het jaar in het gebied van het waterschap wonen? Dan betaalt u pas vanaf het volgende jaar.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de tarieven terug?

Waterschap Hollandse Delta stelt jaarlijks de tarieven vast. Kijk hier voor de tarieven per belastingjaar.

Waarom betaal ik twee keer watersysteemheffing?

De kosten voor de uitoefening van de taken van het waterschap moeten eerlijk over de vier groepen belastingplichtigen worden verdeeld: ingezetenen (gebruikers) en eigenaren gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen. Iedere groep heeft een bepaald belang bij de uitoefening van de taken van het waterschap.

Valt u in meerdere groepen omdat u bijvoorbeeld ook huiseigenaar bent, dan ontvangt u twee aanslagen watersysteemheffing:

  • watersysteemheffing gebruiker als ingezetene
  • watersysteemheffing gebouwd als eigenaar

Is het voor de watersysteemheffing gebruiker belangrijk uit hoeveel personen mijn huishouden bestaat?

Nee, u betaalt een vast bedrag per woonruimte. Deze aanslag wordt dus niet aangepast als u alleen komt te wonen.

Hoe wordt de watersysteemheffing gebruiker berekend?

De watersysteemheffing gebruiker is voor elke woonruimte gelijk. Voor de hoogte van de aanslag maakt het niet uit hoeveel bewoners een huis heeft en wat de waarde van het huis is.

U betaalt een vast bedrag als u op 1 januari in een zelfstandige woonruimte woont. Als u in de loop van het jaar verhuist, betaalt u toch voor het hele jaar. Daartegenover staat dat u voor uw nieuwe adres pas het volgende jaar een aanslag krijgt. Dit is wettelijk bepaald.