Ga direct naar content
Maandag 26 en dinsdag 27 april (Koningsdag) is SVHW gesloten.
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

Watersysteemheffing ongebouwd (eigenaren)

Watersysteemheffing ongebouwd is een belasting voor eigenaren van een ongebouwde onroerende zaak in het werkgebied van waterschap Hollandse Delta. Voorbeelden: weilanden en wegen, maar ook sloten en vaarten.

De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw ongebouwde onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar.
Koopt u in de loop van het jaar een ongebouwde onroerende zaak? Dan betaalt u pas vanaf het volgende jaar.

De hoogte van de heffing is een bedrag per hectare.

Veelgestelde vragen

Hoe wordt de aanslag ongebouwd berekend?

De aanslagen watersysteemheffing ongebouwd worden opgelegd naar de oppervlakte die het waterschap door de taakuitoefening beschermt. Dat is, volgens de Waterschapswet, het aantal hectare van de onroerende zaak. Het aantal hectare maal het tarief, is het bedrag dat u moet betalen.

Voorbeeld: ongebouwde onroerende zaak met een oppervlakte van 1,5 hectare (15.000 m2)

  • ongebouwd binnendijks 1,5 ha. x € 95,31 = € 142,97
  • ongebouwd buitendijks (25%) 1,5 ha. x € 23,83 = € 35,74

Voor verharde openbare wegen geldt een apart tarief. Tariefdifferentiatie is voor de waterschappen een mogelijkheid om rekening te houden met het feit dat het belang bij het watersysteembeheer voor bepaalde onroerende zaken duidelijk afwijkend kan zijn dan dat van andere onroerende zaken.

Waar vind ik de tarieven terug?

Waterschap Hollandse Delta stelt jaarlijks de tarieven vast. Kijk hier voor de tarieven per belastingjaar.

Waarom verlaagt SVHW de aanslag watersysteemheffing (on)gebouwd niet bij verkoop?

De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag krijgt. Verkoopt u uw pand of terrein tijdens het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Meestal berekent de notaris hoeveel watersysteemheffing (on)gebouwd de koper aan u moet terugbetalen. Dat is een zaak tussen u en de koper. U blijft verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

Is de watersysteemheffing (on)gebouwd niet via de notaris betaald?

De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw (ongebouwde) onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Normaal gesproken berekent de notaris hoeveel watersysteemheffing (on)gebouwd u terugkrijgt van de koper. Dit is echter een zaak tussen koper en verkoper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.