Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Hoe maak ik bezwaar?

Bent u het niet eens met uw belastingaanslag of WOZ-waarde, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken bij SVHW.

U kunt uw bezwaarschrift op verschillende manieren indienen:

  • Digitaal

Via Mijn SVHW door in te loggen met uw DigiD. Voor uw gemak en een snellere afhandeling vragen wij u om uw bezwaar zoveel mogelijk digitaal in te dienen en direct bewijsstukken mee te sturen. Deze bewijsstukken kunt u eenvoudig uploaden via Mijn SVHW.

Voor een WOZ-bezwaar kunt u ook het digitale bezwaarformulier gebruiken.
Kijk bij ‘bezwaar tegen de WOZ-waarde’.

  • Schriftelijk

Stuur uw bezwaar naar SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal.

Vermeld op uw bezwaarschrift:

  • uw naam;
  • de adresgegevens;
  • het aanslagnummer van de belastingaanslag;
  • uw motivatie: geef aan waarom u het niet eens bent met de aanslag of waarom u vindt dat de kosten onjuist en/of onterecht in rekening zijn gebracht.

Het bezwaarschrift kan niet zijn gegrond op de stelling dat u het aanslagbiljet of de aanmaning niet heeft ontvangen, tenzij u dit kunt aantonen.

Veelgestelde vragen