Ga direct naar content
Heeft u uw lokale belastingen al betaald?
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

WOZ-waarde

Hoe komt mijn WOZ-waarde tot stand?

Heeft u een aanslagbiljet lokale belastingen van SVHW ontvangen en wilt u weten hoe uw WOZ-waarde tot stand komt of hoe u makkelijk bezwaar maakt? U vindt het op deze pagina.

Ik wil toch bezwaar maken

Wacht niet te lang en dien uw bezwaar binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet in. Bezwaar maken is altijd gratis.

Makkelijk samen bezwaar maken

Wilt u hulp bij het maken van uw WOZ-bezwaar? Meld u dan hier aan.
Per mail ontvangt u uitleg over de werkwijze en krijgt u hulp bij de volgende stap.

Direct zelf bezwaar maken

Log in op ‘Mijn SVHW’ en ga via ‘Zelf regelen’ naar ‘Bezwaar maken’. Vergeet niet uw bewijsstukken te uploaden.

Mijn SVHW
(inloggen met DigiD)

Meest gestelde vragen over dit onderwerp

Hoe werkt de samenstelverklaring Energiebelasting?

Bent u eigenaar en gebruiker van meerdere bedrijfsobjecten en vindt u dat deze bij elkaar horen? Neem dan contact op met één van onze taxateurs via ons contactformulier of bel (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

SVHW beoordeelt de situatie op basis van de Wet WOZ. Wanneer SVHW de objecten samenvoegt, ontvangt u hiervan een verklaring. Wanneer de objecten ieder een eigen aansluiting voor gas en/of elektriciteit hebben, kunt u met deze verklaring een cumulatieverzoek bij uw energieleverancier indienen. U betaalt dan mogelijk minder energiebelasting. U kunt zo’n verzoek tot maximaal vijf jaar terug aanvragen.

Wordt in de WOZ-waarde rekening gehouden met de vrijstelling waterverdedigingswerken?

SVHW rekent de waarde van waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen (met uitzondering van de onderdelen die dienen als woning) niet mee bij het bepalen van uw WOZ-waarde. Dit betekent dat onroerende zaken waarvan een dijklichaam (het waterverdedigingswerk) onderdeel uitmaakt, de waarde van dit dijklichaam buiten de WOZ-taxatie valt. De omliggende beschermingszones vallen niet onder deze uitzondering.

Is het reservefonds Vereniging van Eigenaren (VvE) onderdeel van de WOZ-waarde?

Bij appartementen kijkt SVHW naar de verkoopprijs om de WOZ-waarde te bepalen. SVHW controleert dit door de koopakte van verkochte appartementen op te vragen bij het Kadaster. SVHW trekt het deel van het reservefonds van de VvE af van de verkoopprijs. Het nieuwe bedrag gebruikt SVHW om de waarde te bepalen. De reserve van de VvE is dus geen deel van de WOZ-waarde.

Bezoekt SVHW alle panden om de waarde te bepalen?

Het is niet nodig dat wij elk gebouw ieder jaar bezoeken. SVHW berekent de waarde op basis van allerlei gegevens. Daarna controleert één van onze taxateurs de WOZ-waarde. Soms is het nodig het gebouw te bezoeken, maar het kan ook genoeg zijn om een foto, luchtfoto of andere informatie te bekijken om de waarde te bepalen. Na een bezwaarschrift of de verkoop kan het ook nodig zijn dat SVHW het gebouw bezoekt.

Ik krijg het verzoek om gegevens over mijn woning aan te leveren, waarom onderzoekt SVHW dit niet zelf?

SVHW kan zelf alle woningen van binnen en buiten onderzoeken. Dat kost veel tijd en dus ook veel geld. SVHW wil zo slim mogelijk werken. Voor alle extra kosten moeten wij namelijk een rekening sturen naar de gemeenten waar wij voor werken. De gemeenten brengen die kosten in rekening bij de burgers; bij u dus. Daarom is het ook in uw belang dat wij zo slim mogelijk werken. SVHW controleert wel regelmatig of de ingevulde gegevens juist zijn.

Er staat een verkeerd kenmerk in het WOZ Waardeloket (bouwjaar, gebruiksdoel, oppervlakte) van mijn woning. Hoe wijzig ik dat?

Een aanpassing in het bouwjaar, gebruiksdoel of oppervlakte van uw woning geeft u door met een toelichting via de BAG-viewer. Daarna onderzoeken wij uw melding. Als uw melding juist is, wordt dit aangepast in het systeem.