Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van een medewerker of afdeling van SVHW? Bespreek dit dan eerst met de betreffende persoon of afdeling. Vaak lost een telefoontje of persoonlijk gesprek de klacht al op.

Lukt dat niet? Dan kunt u een formele klacht indienen. Dit kan schriftelijk of via het contactformulier op onze website.
Een klacht mag niet gaan over zaken waarvoor de wet de mogelijkheid biedt tot bezwaar en/of beroep. SVHW behandelt de klacht volgens de wettelijke bepalingen en de klachtenregeling.

Na ontvangst van uw klacht neemt de klachtencoördinator van SVHW indien nodig contact met u op en eventueel met de betreffende medewerker. U ontvangt een schriftelijke reactie op uw klacht.

Klacht indienen

Richt uw klacht aan:

SVHW
t.a.v. klachtencoördinator
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

of gebruik ons contactformulier

In uw klacht staat

  • Over welke afdeling of persoon u een klacht heeft;
  • Waarom u een klacht indient, wat er precies is gebeurd en wanneer;
  • Uw subjectnummer, naam, adres en telefoonnummer.

Niet eens met de afhandeling van uw klacht?

Dan kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman velt een eindoordeel waartegen u niet in beroep kunt gaan. Kijk voor meer informatie op de website van de Nationale Ombudsman.

Heeft u geen klacht, maar een vraag, melding of verzoek? Maak dan gebruik van het contactformulier en ga naar ‘Ik heb een andere vraag’.

Veelgestelde vragen over dit onderwerp