Klachten

SVHW werkt zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over SVHW of een medewerker van SVHW. Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op uw brief, u onbeleefd te woord bent gestaan, SVHW een belofte niet nakomt of omdat u verkeerd bent geïnformeerd. Een klacht mag niet gaan over zaken waarvoor de wet de mogelijkheid biedt tot bezwaar en/of beroep.

SVHW hanteert bij het behandelen van klachten een vaste procedure die is vastgelegd in de klachtenregeling.

Klacht indienen

Klachten kunt u schriftelijk richten aan de klachtencoördinator van SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal.
In uw brief vermeldt u:

 • Over welke afdeling of persoon u een klacht heeft.
 • Waarom u een klacht indient, wat er precies is gebeurd en wanneer.
 • Uw subjectnummer, naam, adres en telefoonnummer.

SVHW behandelt de klacht volgens de wettelijke bepalingen en de klachtenregeling. Na ontvangst van uw klacht neemt de klachtencoördinator van SVHW indien nodig contact met u op en met (indien van toepassing) de betreffende medewerker. U ontvangt een schriftelijke reactie op uw klacht.

Heeft u geen klacht, maar een vraag, melding of verzoek? Maak dan gebruik van het contactformulier.

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht?

Dan kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman velt een eindoordeel waartegen u niet in beroep kunt gaan. Kijk voor meer informatie op www.nationale ombudsman.nl.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer kan ik geen klacht indienen?
  • Als u al eerder een klacht heeft ingediend over hetzelfde gedrag.
  • Als het voorval langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden.
  • Als u het niet eens bent met een besluit van SVHW en u heeft de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken of in beroep te gaan.
   Bijvoorbeeld: een afwijzing op een kwijtscheldingsverzoek of bezwaarschrift of als u het niet eens bent met de kosten van een aanmaning of dwangbevel. Op deze besluiten kunt u bezwaar of beroep aantekenen.
  • Als de klacht behoort tot het algemeen beleid van SVHW.
   Bijvoorbeeld: op wiens naam de aanslag staat.
  • Als de klacht een algemeen verbindend voorschrift betreft zoals een belastingverordening.
   Bijvoorbeeld: over de hoogte van het tarief.
 • Wat is een klacht?

  Als u vindt dat een medewerker van SVHW u niet behoorlijk behandelt, kunt u een klacht indienen.
  Een klacht indienen is bijvoorbeeld mogelijk als u vindt dat er niet serieus naar u geluisterd wordt, u onheus wordt bejegend of dat u aan het lijntje gehouden wordt. Ook als u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent, kan dit reden zijn om een klacht in te dienen.

   

  U kunt geen klacht indienen over uw aanslag, de inhoud van een bepaald besluit, de belastingtarieven of het niet toewijzen van bijvoorbeeld kwijtschelding of een bezwaarschrift op een aanslag. Daarvoor heeft SVHW een bezwaar- en beroepsprocedure.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten