Ga direct naar content
Vrijdag 16 april van 14.00 tot 18.0 uur Mijn SVHW niet beschikbaar
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

SVHW werkt zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over SVHW of een van onze medewerkers. Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op uw brief, u onbeleefd te woord bent gestaan, SVHW een belofte niet nakomt of omdat u verkeerd bent geïnformeerd. Een klacht mag niet gaan over zaken waarvoor de wet de mogelijkheid biedt tot bezwaar en/of beroep.

SVHW hanteert bij het behandelen van klachten een vaste procedure die is vastgelegd in de klachtenregeling.

Klacht indienen

Klachten kunt u schriftelijk richten aan:

SVHW t.a.v. klachtencoördinator
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

In uw brief vermeldt u:

  • Over welke afdeling of persoon u een klacht heeft.
  • Waarom u een klacht indient, wat er precies is gebeurd en wanneer.
  • Uw subjectnummer, naam, adres en telefoonnummer.

SVHW behandelt de klacht volgens de wettelijke bepalingen en de klachtenregeling. Na ontvangst van uw klacht neemt de klachtencoördinator van SVHW indien nodig contact met u op en eventueel met de betreffende medewerker. U ontvangt een schriftelijke reactie op uw klacht.

Heeft u geen klacht, maar een vraag, melding of verzoek? Maak dan gebruik van het contactformulier.

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht?

Dan kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman velt een eindoordeel waartegen u niet in beroep kunt gaan. Kijk voor meer informatie op de website van de Nationale Ombudsman.