Verontreinigingsheffing woonruimten

U betaalt verontreinigingsheffing als uw huishouden rechtstreeks afvalwater loost op het oppervlaktewater dat in beheer is bij waterschap Hollandse Delta. Daarnaast bent u gebruiker van een zelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld als huurder of woningeigenaar).

Er zijn twee vaste tarieven:

voor een éénpersoonshuishouden (1 vervuilingseenheid: 1 v.e.) en voor een meerpersoonshuishouden (3 vervuilingseenheden: 3 v.e.). Het tarief voor een meerpersoonshuishouden geldt voor huishoudens van twee of meer personen. De gezinssituatie op 1 januari bepaalt of u het tarief voor een één- of meerpersoonshuishouden betaalt.

Het tarief voor een vervuilingseenheid wordt jaarlijks aangepast.

Kijk hier voor meer informatie en de veel gestelde vragen.