Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Ik ga alleen wonen, terwijl ik eerst met meer mensen in mijn gezin woonde. Wordt mijn aanslag nu verlaagd?

Nee, uw aanslag verandert niet. Het aantal bewoners op 1 januari bepaalt het tarief voor het hele belastingjaar. Dit geldt voor de gemeenten en het waterschap.

Kijk voor de tarieven op svhw.nl/tarieven.