Ga direct naar content
Bouw jij mee aan het belastingkantoor van de toekomst?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Agenda – Algemeen Bestuur 17 november 2021

Vergaderstukken

PDF
A.B._21_55 agenda AB vergadering 17 november 2021
91KB
PDF
A.B._21_56 oplegnotitie aanwijzing DB-lid
97KB
PDF
A.B._21_57 AB besluit aanwijzing DB lid
90KB
PDF
A.B._21_58 verslag AB vergadering 30 juni 2021
170KB
PDF
A.B._21_59 actielijst AB
96KB
PDF
A.B._21_60 brief toezicht provincie
129KB
PDF
A.B._21_61 verbonden partijen 6 kaderstellende spelregels
282KB
PDF
A.B._21_62 raadsbesluit Nota verbonden partijen
196KB
PDF
A.B._21_63 WSHD vertegenwoordiging GR SVHW – september 2021
90KB
PDF
A.B._21_64 Brief Ministerie van Financien FSV
371KB
PDF
A.B._21_65 notitie verruiming kwijtscheldingsnorm
104KB
PDF
A.B._21_66 oplegnotitie bezwaren
151KB
PDF
A.B._21_66a overzicht WOZ bezwaren 2021 per 08-11-2021 en WOZ bezwaren 2020 per 09-11-2020
521KB
PDF
A.B._21_66b overzicht overige bezwaren 2021 per 08-11-2021 en overige bezwaren 2020 per 09-11-2020
519KB
PDF
A.B._21_67 oplegnotitie Financiele verordening 2021
262KB
PDF
A.B._21_68 financiele verordening 2021 versie 0.92
283KB
PDF
A.B._21_69 oplegnotitie Controleverordening 2021
132KB
PDF
A.B._21_70 controleverordening 2021 versie 0.92
356KB
PDF
A.B._21_71 oplegnotitie Treasurystatuut 2021
167KB
PDF
A.B._21_72 treasurystatuut 2021 versie 0.92
221KB
PDF
A.B._21_73 oplegnotitie Controleprotocol 2021-2024
140KB
PDF
A.B._21_74 controleprotocol SVHW 2021-2024 v0.92
717KB
PDF
A.B._21_75 oplegnotitie najaarsnota
185KB
PDF
A.B._21_76 najaarsnota 2021 versie 0.4
650KB
PDF
A.B._21_77 AB besluit vaststelling najaarsnota 2021
82KB
PDF
A.B._21_78 vergaderschema SVHW 2022
28KB