Ga direct naar content
Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers en ZZP-ers
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Bestuurlijke informatie (Wet open overheid)

De Wet open overheid (Woo) is een belangrijke stap naar een transparante(re) overheid. Iedereen heeft recht op toegang tot publieke informatie. Het uitgangspunt is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er een reden is waarom dat niet kan.

SVHW kan geen informatie geven over:

  • Vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens;
  • Bijzondere persoonsgegevens;
  • Nationale identificatienummers.

Wilt u bestuurlijke informatie ontvangen die nog niet voor iedereen openbaar is?

Dan kunt u dat aanvragen via ons contactformulier. Kies ‘Bestuurlijke informatie (Wet open overheid)’ en geef duidelijk aan over welk onderwerp u informatie wenst te ontvangen. De uiterlijke beslistermijn is vier weken, maar kan met twee weken worden verlengd wanneer de omvang of de complexiteit van het verzoek dat rechtvaardigen.