Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Bestuurlijke informatie (Wet open overheid)

De Wet open overheid (Woo) is een belangrijke stap naar een transparante(re) overheid. Iedereen heeft recht op toegang tot publieke informatie. Het uitgangspunt is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er een reden is waarom dat niet kan.

SVHW kan geen informatie geven over:

  • Vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens;
  • Bijzondere persoonsgegevens;
  • Nationale identificatienummers.

Binnen 4 weken antwoord; soms langer

Gewoonlijk krijgt u binnen 4 weken antwoord. Soms is 4 weken niet genoeg om de informatie bij elkaar te zoeken. SVHW mag er dan 2 weken langer over doen.

Wilt u bestuurlijke informatie ontvangen die nog niet openbaar is?

Dan kunt u dat aanvragen via ons contactformulier. Kies ‘Bestuurlijke informatie (Wet open overheid)’ en geef duidelijk aan over welk onderwerp u informatie wenst te ontvangen.

Heeft u vragen?

U kunt voordat u een Woo-verzoek doet, contact opnemen met de Woo-contactfunctionaris.
Zij helpt u bij het indienen van uw verzoek of levert mogelijk de informatie aan zonder dat u een officieel verzoek indient.