Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Niet eens met de invorderingskosten?

Vindt u dat de kosten van een aanmaning of dwangbevel onjuist en/of onterecht in rekening zijn gebracht, dan kunt u bezwaar indienen.
Dit kan via het contactformulier of per post.

SVHW t.n.v. invorderingsambtenaar
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

Het indienen van een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van betaling.
Het bezwaarschrift kan niet zijn gegrond op de stelling dat het aanslagbiljet, de aanmaning of dwangbevel niet is ontvangen, tenzij u dit kunt aantonen (artikel 7 van de Kostenwet invordering rijksbelastingen).

Verzetsmogelijkheid

Bent u van mening dat de beslaglegging of executie van de in beslaggenomen zaken onjuist en/of onterecht is, dan kunt u in verzet komen. Dit kan bij de rechtbank van het arrondissement waarbinnen u woont of gevestigd bent (artikel 17 van de Invorderingswet 1990).
Het verzet kan niet zijn gegrond op de stelling dat het aanslagbiljet, de aanmaning of het dwangbevel per post niet is ontvangen, tenzij u dit kunt aantonen. Het indienen van een verzet leidt niet automatisch tot uitstel van betaling. Bovendien kan het verzet niet zijn gegrond op de stelling dat de belastingaanslag ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld.