Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Waarom heb ik mijn aanslag lokale belastingen 2024 nog niet ontvangen?

12 MAART 2024

Het kan zijn, dat u bezwaar heeft gemaakt tegen de WOZ-waarde en nog geen uitspraak heeft gekregen. Uw bezwaar wordt eerst afgehandeld, voordat u de nieuwe aanslag ontvangt.

Het kan ook zijn dat de WOZ-waarde van uw pand nog niet is vastgesteld, waardoor we de aanslag lokale belastingen nog niet kunnen versturen.