Ga direct naar content
Maandag 26 en dinsdag 27 april (Koningsdag) is SVHW gesloten.
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

Veelgestelde vragen

In de categorie 'Betalen'

Voor welke belastingen is automatische incasso niet mogelijk?

Automatische incasso is niet mogelijk voor:

  • BIZ van de gemeenten Barendrecht en Goeree-Overflakkee;
  • Een aantal BIZ van gemeente Hoeksche Waard;
  • Precariobelasting van gemeenten Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Lansingerland en Nieuwkoop;
  • Toeristenbelasting van gemeente Goeree-Overflakkee;
  • Grafrechten van gemeente Westvoorne.
Naar de pagina van dit antwoord

Hoe verander ik mijn rekeningnummer (IBAN) voor het automatisch afschrijven?

U kunt uw rekeningnummer (IBAN) voor de automatische afschrijvingen veranderen in Mijn SVHW. Ga naar ‘Zelf regelen’ en klik op ‘Voorkeursinstellingen wijzigen’.

Naar de pagina van dit antwoord

Wanneer schrijft SVHW de maandelijkse bedragen af?

Wij schrijven de bedragen op de laatste werkdag van de maand af.

Naar de pagina van dit antwoord

Wat gebeurt er als een maandelijkse incasso niet lukt?

U ontvangt van ons een brief als een automatische incasso niet is gelukt. Dit kan bijvoorbeeld door onvoldoende saldo op uw rekening, maar het kan ook zijn dat u uw bank opdracht heeft gegeven het geïncasseerde bedrag terug te boeken. Ook bij een tweede mislukte incasso sturen wij u een brief. Als de automatische afschrijving voor de derde keer niet lukt, stoppen wij de automatische incasso. U ontvangt dan geen brief. U moet de rest van het te betalen bedrag dan direct betalen.

Naar de pagina van dit antwoord

Wanneer stopt SVHW de automatische incasso?

U ontvangt van ons een brief als een automatische incasso niet is gelukt. Dit kan bijvoorbeeld door onvoldoende saldo op uw rekening, maar het kan ook zijn dat u uw bank opdracht heeft gegeven het geïncasseerde bedrag terug te boeken. Ook bij een tweede mislukte incasso sturen wij u een brief. Als de automatische afschrijving voor de derde keer niet lukt, stoppen wij de automatische incasso. U ontvangt dan geen brief. U moet de rest van het te betalen bedrag dan direct betalen.

Naar de pagina van dit antwoord

Gaat automatische incasso door als ik bezwaar maak tegen mijn WOZ-waarde?

Ja. Dat komt omdat SVHW pas later beslist over uw bezwaar. Als uw bezwaar niet terecht is en de afschrijvingen zijn gestopt, moet u de delen die niet zijn afgeschreven nog betalen. Het bedrag dat wij vanaf moment afschrijven is daardoor (veel) hoger. Dat wil SVHW voorkomen.

Naar de pagina van dit antwoord

Hoe lang is de toestemming voor automatische incasso geldig?

De toestemming is geldig tot u deze weer opzegt. U hoeft dus niet elk jaar opnieuw toestemming te geven.

Naar de pagina van dit antwoord

In hoeveel delen kan ik betalen?

Het aantal delen is afhankelijk van de datum waarop u toestemming voor automatische incasso geeft. Geeft u toestemming binnen één maand na de datum van de aanslag? Dan schrijven wij het bedrag in tien delen af. Geeft u toestemming binnen twee maanden, dan schrijven wij het bedrag in negen delen af. Geeft u toestemming binnen drie maanden, dan schrijven wij het bedrag in acht delen af.

Naar de pagina van dit antwoord

Wanneer moet ik toestemming voor automatische incasso geven?

Geef uw toestemming voor automatische afschrijving op zijn laatst voor de vervaldatum. Als u later toestemming geeft, dan geldt deze pas vanaf de volgende aanslag.

Naar de pagina van dit antwoord