Ga direct naar content
Maandag 26 en dinsdag 27 april (Koningsdag) is SVHW gesloten.
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

Veelgestelde vragen

In de categorie 'Bezwaar en beroep'

Moet ik de aanslag betalen als ik bezwaar heb gemaakt?

Het indienen van een bezwaarschrift is ook een verzoek om uitstel van betaling. Een apart verzoek om uitstel is niet nodig. U krijgt uitstel van betaling voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt tot het moment van uitspraak.

Het bedrag waartegen u géén bezwaar maakt, moet u wèl voor de vervaldatum betalen.

Betaalt u via automatische incasso?
Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de WOZ-waarde van uw onroerende zaak, dan “loopt” de maandelijkse afschrijving van het verschuldigde bedrag van uw aanslag door. De reden is dat SVHW voor het einde van de incassoperiode uitspraak doet. Loopt de automatische incasso niet “door”, dan kan het zijn dat u na de uitspraak op uw bezwaarschrift hoge lasten heeft in de resterende incassotermijnen.

Bij overige bezwaren hoeft u het bedrag waartegen u bezwaar maakt nog niet te betalen. Wij schrijven dan alleen het resterende aanslagbedrag in delen af.

Naar de pagina van dit antwoord

Wanneer is een bezwaar ontvankelijk?

Een bezwaarschrift is ontvankelijk als SVHW deze binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet ontvangt. Vermeld in uw bezwaarschrift:

  • uw naam;
  • de adresgegevens;
  • het aanslagnummer van de belastingaanslag;
  • uw motivatie: geef duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de aanslag of waarom u vindt dat de kosten onjuist en/of onterecht in rekening zijn gebracht.

Het bezwaarschrift kan niet zijn gegrond op de stelling dat u het aanslagbiljet of de aanmaning niet heeft ontvangen, tenzij u dit kunt aantonen.

Naar de pagina van dit antwoord

Ik word voor drie vervuilingseenheden (v.e.) aangeslagen, maar wij wonen maar met zijn tweeën.

De aanslag klopt. Alle huishoudens krijgen een aanslag van 3 vervuilingseenheden (v.e.). Alleen voor eenpersoonshuishoudens is een uitzondering gemaakt; die krijgen een aanslag van 1 v.e. Dit is wettelijk bepaald.

Naar de pagina van dit antwoord

Wat is de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift?

Als u het niet eens bent met een door SVHW opgelegde belastingaanslag of WOZ-beschikking, dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. Als u uw bezwaarschrift na de termijn van zes weken indient, wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet aan de formele wettelijke voorschriften voldoet. Het bezwaarschrift wordt nog wel ambtshalve in behandeling genomen. Het is niet mogelijk in beroep te gaan tegen een ambtshalve besluit.

Naar de pagina van dit antwoord