Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Wat is de kostendelersnorm en wat zijn ‘kostendelers’?

Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van het aantal mensen vanaf 27 jaar dat in uw woning woont. Als u met meer volwassen mensen in de woning woont, kunt u de kosten delen. Dit heet de kostendelersnorm.
SVHW kijkt hiernaar om te bepalen of u de belastingen wel of niet hoeft te betalen.

‘Kostendelers’ zijn alle in één huis wonende personen van 27 jaar of ouder. Het maakt niet uit of deze personen ook echt meebetalen aan de kosten van het huishouden.

Geen kostendelers zijn:

  • Inwonende personen vanaf 27 jaar die een studie volgen (DUO of BBL);
  • Kamerhuurders.