Ga direct naar content
Meebouwen aan het belastingkantoor van de toekomst?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Wie betaalt BIZ bijdrage?

U betaalt een BIZ-bijdrage als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker bent van een niet-woning binnen het gebied van een bedrijveninvesteringszone (BIZ).