Opbouw aanslagbiljet

Op het aanslagbiljet vindt u de volgende informatie:

 • Retouradres: als het aanslagbiljet verkeerd is bezorgd, kunt u het terugsturen naar het postadres van SVHW. Vermeld op de envelop de reden van retour.
 • Tenaamstelling en adressering: de naam van de degene aan wie de aanslag is opgelegd en het adres dat van diegene bij SVHW bekend is.
 • Subjectnummer: Dit is het unieke nummer, waarmee u bij SVHW bent geregistreerd.
 • Aanslagnummer: Dit is het nummer van het aanslagbiljet dat u heeft ontvangen. Ieder aanslagbiljet heeft een eigen nummer.
 • Vervaldatum: U moet het hele bedrag betaald hebben voor de vervaldatum die staat vermeld op uw aanslagbiljet. Als u na deze datum betaalt, kan SVHW invorderingsmaatregelen nemen. Deze brengen extra kosten met zich mee.
 • Jaar: Dit is het jaar, waarvoor de belastingaanslagen gelden.
 • Totaal bedrag: Dit is het bedrag dat u aan SVHW moet betalen.
 • Soort belasting: Hier leest u welke belastingen u betaalt.
 • Tijdvak of tijdstip: Er zijn tijdvak- en tijdstipbelastingen.
  Een tijdvakbelasting betaalt u voor het deel van het jaar dat u bijvoorbeeld ergens woonde.
  Een tijdstipbelasting betaalt u voor het hele jaar, als u op 1 januari eigenaar/bewoner bent.
 • Heffingsmaatstaf: In de kolom ‘heffingsmaatstaf’ vindt u de getallen waarop de aanslag is gebaseerd, bijvoorbeeld de WOZ-waarde van uw woning of de hoeveelheid grond die u bezit.
  Voor de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing geldt als heffingsmaatstaf de vervuilingswaarde. De vervuilingswaarde wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden (v.e.). Alle meerpersoonshuishoudens krijgen een aanslag van 3 v.e.. Alleen voor eenpersoonshuishoudens is een uitzondering gemaakt; die krijgen een aanslag van 1 v.e. Dit is wettelijk bepaald.
 • Omschrijving: Hier staat voor welk object de belasting geldt, bijvoorbeeld het adres van uw woning of de kadastrale gegevens van uw grond.
 • Tarief: In deze kolom staat het tarief dat u betaalt voor een bepaalde belasting.
 • Bedrag: Hier leest u wat het totaalbedrag is dat u voor een bepaalde belasting betaalt.

Klik voor het aanslagbiljet met toelichting hieronder:

Veelgestelde vragen

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten