Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Alblasserdam

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,1221% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,3394% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,2997% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 357,50
Meerdere personen € 417,50

Grafonderhoudsrechten

Algemeen graf/urn € 95,00
Particulier graf € 135,00

Hondenbelasting

Per hond € 85,20
Geregistreerde kennel € 426,00

Rioolheffing eigenaar

Woning € 159,00
Niet-woning 0,055% x de WOZ-waarde met een maximum van € 2750 0,055% van de WOZ-waarde

Toeristenbelasting

Per persoon per overnachting, met een maximum van € 2,70 per overnachting per overnachtingsplaats € 1,35
Forfait woning/vaste standplaats > 6 t/m 9 maanden € 162,00
Forfait woning/vaste standplaats > 9 t/m 12 maanden € 256,50

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,109% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,3009% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,2613% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 325,00
Meerdere personen € 385,00

Grafonderhoudsrechten

Algemeen graf/urn € 95,00
Particulier graf € 135,00

Hondenbelasting

Per hond € 85,20
Geregistreerde kennel € 426,00

Rioolheffing eigenaar

Woning € 159,00
Niet-woning 0,055% x de WOZ-waarde met een maximum van € 2.750,00

Toeristenbelasting

Per persoon per overnachting, met een maximum van € 2,70 per overnachting per overnachtingsplaats € 1,35
Forfait woning/vaste standplaats >6 t/m 9 maanden € 162,00
Forfait woning/vaste standplaats >9 t/m 12 maanden € 256,50

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,1084% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,2865% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,244% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 298,00
Meerdere personen € 358,00

Grafonderhoudsrechten

Algemeen graf/urn € 95,00
Particulier graf € 135,00

Hondenbelasting

Per hond € 85,20
Geregistreerde kennel € 426,00

Rioolheffing eigenaar

Woning € 159,00
Niet-woning met een maximum van 2.750,00 euro 0,0550% van de WOZ-waarde

Toeristenbelasting

Per persoon per overnachting, met een maximum van € 4,00 per overnachting per overnachtingsplaats € 2,00
Forfait woning/vaste standplaats >6 t/m 9 maanden € 240,00
Forfait woning/vaste standplaats >9 t/m 12 maanden € 380,00