Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

OZB eigenaar

Woning 0,11160% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,14680% van de WOZ-waarde

OZB gebruiker

Niet-woning 0,11990% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Per perceel € 195,00

Forensenbelasting

Waarde van € 1 tot € 100.000 € 180,70
Waarde van € 100.001 tot € 180.000 € 269,95
Waarde meer dan € 180.000 € 350,15

Hondenbelasting

1e hond € 89,75
Voor iedere hond meer € 135,85
Geregistreerde kennel € 497,90

Rioolheffing gebruiker

Van 0 t/m 400 m3 € 227,80
Vanaf 400 m3 afvalwater voor iedere volle 100 m3 meer € 80,45

OZB eigenaar

Woning 0,11620% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,14530% van de WOZ-waarde

OZB gebruiker

Niet-woning 0,11910% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Per perceel € 172,00
Per perceel € 172,00

Forensenbelasting

Waarde van € 1 tot € 100.000 € 177,70
Waarde van € 100.001 tot € 180.000 € 265,45
Waarde meer dan € 180.000 € 344,30

Hondenbelasting

1e hond € 88,25
Voor iedere hond meer € 133,60
Geregistreerde kennel € 489,60

Reclamebelasting

Vestigingen in zone A (kernwinkelgebied) € 622,00
Vestigingen in zone B (buiten kernwinkelgebied) € 470,45

Rioolheffing gebruiker

Van 0 t/m 400 m3 € 224,00
Vanaf 400 m3 afvalwater voor iedere volle 100 m3 meer € 79,10

OZB eigenaar

Woning 0,09990% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,12130% van de WOZ-waarde

OZB gebruiker

Niet-woning 0,09950% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Per perceel € 169,00

Forensenbelasting

Waarde van € 1 tot € 100.000 € 174,25
Waarde van € 100.001 tot € 180.000 € 260,25
Waarde meer dan € 180.000 € 337,55

Hondenbelasting

1e hond € 86,55
Voor iedere hond meer € 131,00
Geregistreerde kennel € 480,00

Reclamebelasting

Vestigingen in zone A (kernwinkelgebied) € 609,85
Vestigingen in zone B (buiten kernwinkelgebied) € 461,25

Rioolheffing gebruiker

Van 0 t/m 400 m3 € 224,00
Vanaf 400 m3 afvalwater voor iedere volle 100 m3 meer € 79,10