Ga direct naar content
Maandag 26 en dinsdag 27 april (Koningsdag) is SVHW gesloten.
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten

U betaalt verontreinigingsheffing als u rechtstreeks afvalwater loost op het oppervlaktewater dat in beheer is bij waterschap Hollandse Delta. Het tarief van de verontreinigingsheffing en de berekening van de aanslag is hetzelfde als van de zuiveringsheffing.