Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Agenda – Algemeen Bestuur van 14 september 2022

Vergaderstukken

PDF
A.B._22_45 agenda AB vergadering 14 september 2022
94KB
PDF
A.B._22_46 oplegnotitie aanwijzing DB-lid
71KB
PDF
A.B._22_47 AB besluit aanwijzing DB leden
93KB
PDF
A.B._22_48 oplegnotitie intrekken tijdelijke ontheffing quorumvereiste DB
99KB
PDF
A.B._22_49 AB besluit intrekken tijdelijke ontheffing quorumvereiste DB SVHW
96KB
PDF
A.B._22_50 verslag AB vergadering 13 april 2022
90KB
PDF
A.B._22_51 verslag extra ingelaste AB vergadering 10 juni 2022
128KB
PDF
A.B._22_52 verslag extra ingelaste AB vergadering 6 juli 2022
58KB
PDF
A.B._22_53 besluitenlijst AB 10 juni 2022
69KB
PDF
A.B._22_54 actielijst AB
84KB
PDF
A.B._22_55 memo werving en profielschets directeur SVHW
130KB
PDF
A.B._22_56 AB besluit vaststelling profielschets directeur
84KB
PDF
A.B._22_57 brief toetredingsverzoek SVHW
222KB
PDF
A.B._22_58 raadsbesluit uitbesteding heffing en inning gemeentelijke belastingen Ridderkerk
59KB
PDF
A.B._22_59 oplegnotitie toetreding gemeente Ridderkerk v2
140KB
PDF
A.B._22_60 ontvangstbevestiging toetreden Ridderkerk v2
35KB
PDF
A.B._22_61 AB besluit toetreding Ridderkerk
88KB
PDF
A.B._22_62 oplegnotitie bezwaren
162KB
PDF
A.B._22_62a Overzicht WOZ bezwaren 2022 per 31-08-2022 en WOZ bezwaren 2021 per 07-09-2021
422KB
PDF
A.B._22_62b Overzicht overige bezwaren 2022 per 31-08-2022 en overige bezwaren 2021 per 07-09-2021
221KB
PDF
A.B._22_63 oplegnotitie 1e wijziging begroting 2022
91KB
PDF
A.B._22_64 1e wijziging Begroting 2022 versie 1.0 definitief
294KB
PDF
A.B._22_65 zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022
101KB
PDF
A.B._22_66 AB besluit vaststelling 1e wijziging begroting 2022
86KB
PDF
A.B._22_67 oplegnotitie begroting 2023
121KB
PDF
A.B._22_68 begroting 2023 versie 1.0 definitief
2MB
PDF
A.B._22_69 zienswijze op de begroting 2023
101KB
PDF
A.B._22_70 AB besluit vaststelling begroting 2023
84KB