Welkom op de website van SVHW

SVHW is een samenwerkingsverband van 20 gemeenten, het Waterschap Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard. SVHW is een zelfstandige overheidsorganisatie.
Onze belangrijkste taken zijn het heffen en innen van lokale belastingen, het vaststellen van de WOZ-waarden en het beheren van de basisregistraties WOZ en BAG.  

SVHW verstuurt de jaarlijkse belastingaanslagen
In de periode van 12 tot en met 26 februari verstuurt SVHW in totaal 680.000 belastingaanslagen. Om onze dienstverlening te verbeteren is het aanslagbiljet aangepast en zijn de telefonische openingstijden verruimd.

Vernieuwd aanslagbiljet
We hebben ons aanslagbiljet op de onderdelen waar de meeste vragen over werden gesteld aangepast. Kijk hieronder voor de toelichting op uw aanslagbiljet:

Betalen
Door de komst van één Europese betaalmarkt (SEPA) en de overgang op IBAN zit er net als vorig jaar geen acceptgiro bij de aanslagen. Betalen kan via automatische incasso (gespreide betaling), internetbankieren of een overschrijvingskaart van de eigen bank.

Vragen?
Kijk hier voor de antwoorden op veelgestelde vragen.