Welkom op de website van SVHW

SVHW is een samenwerkingsverband van 20 gemeenten, het Waterschap Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard. SVHW is een zelfstandige overheidsorganisatie.
Onze belangrijkste taken zijn het heffen en innen van lokale belastingen, het vaststellen van de WOZ-waarden en het beheren van de basisregistraties WOZ en BAG.  

Vernieuwd aanslagbiljet
We hebben ons aanslagbiljet op de onderdelen waar de meeste vragen over werden gesteld aangepast. Kijk hieronder voor de toelichting op uw aanslagbiljet:


Vragen?
Kijk hier voor de antwoorden op veelgestelde vragen.