Rotterdam

waterschap-hollandsedelta

WATERSCHAPSBELASTINGEN GEBRUIKER
zuiveringsheffing, per vervuilingseenheid € 49,26
verontreinigingsheffing, per vervuilingseenheid € 49,26
watersysteemheffing € 91,37
wegenheffing € 12,51

GEBOUWD (EIGENAREN GEBOUWDE OBJECTEN)
wegenheffing 0,0067 % van de WOZ-waarde
watersysteemheffing (binnendijks) 0,0398 % van de WOZ-waarde
watersysteemheffing (buitendijks) 0,0100 % van de WOZ-waarde

ONGEBOUWD (EIGENAREN (LANDBOUW)GROND)
wegenheffing € 14,51 per hectare
watersysteemheffing (binnendijks) € 84,68 per hectare
watersysteemheffing (buitendijks) € 21,17 per hectare

WEGBEHEERDERS
wegenheffing €   14,51 per hectare
verharde openbare weg (binnendijks) € 296,38 per hectare
verharde openbare weg (buitendijks) € 232,87 per hectare

NATUUR
wegenheffing € 0,81 per hectare
watersysteemheffing € 4,44 per hectare


Voor meer informatie over Waterschap Hollandse Delta zie onderstaande links:

Bedrijven

Afvalwatercoofficient

Klassentabel

Folder

Hollandse Delta heeft geen wegentaak op het Eiland van Dordrecht en de buitendijkse gebieden op de Maasvlakte, in de Europoort en Botlek. Eigenaren betalen daar geen wegenheffing aan het waterschap.

SVHW int voor een aantal deelgemeenten in Rotterdam de waterschapsbelastingen. Wilt u informatie over andere belastingen? Neemt u dan contact op met uw gemeente.

Verordeningen
De geldende verordeningen van Waterschap Hollandse Delta zijn te raadplegen op Overheid.nl