Ga direct naar content
Pas op voor valse e-mail berichten!
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing als u gebruiker bent van een perceel van waaruit huishoudelijk afval kan ontstaan, ook als u geen afval aanbiedt.

Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing voor het afvoeren van bedrijfsafval: zij moeten meestal zelf zorgen voor de afvoer van hun bedrijfsafval. In sommige gemeenten haalt de gemeente wel bedrijfsafval op. Bedrijven die daarvan gebruik maken betalen ‘reinigingsrechten’.

Diftar

In sommige gemeenten wordt de afvalstoffenheffing berekend met de Diftar methode (gedifferentieerd tarief). Deze afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen: een basis- en een variabel tarief. Het basistarief is een vast tarief. Het variabele tarief is afhankelijk van het aantal keer dat u uw restafval aanbiedt. Uw afvalcontainer of afvalpas heeft een chip waarmee het aantal keer dat u afval aanbiedt wordt geregistreerd.

Benieuwd hoe vaak u uw container heeft aangeboden?

Ga via ‘Mijn SVHW’ naar ‘Mijn aanslagen’ en kijk bij ‘Mijn restafvalteller’.

Medisch Afval

Woont u in de gemeente Altena, Albrandswaard, Goeree-Overflakkee, Barendrecht, Hoeksche Waard, Krimpenerwaard of Nieuwkoop en heeft u medisch afval als gevolg van een chronische ziekte of handicap? Dan kunt u gebruik maken van een reductieregeling.

Reductieregeling

Woont u in de gemeente Altena, Albrandswaard, Goeree-Overflakkee, Barendrecht, Hoeksche Waard of Krimpenerwaard?
Kies hieronder uw aanvraagformulier en stuur deze ingevuld en ondertekend naar:

SVHW t.a.v. cluster Heffen
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal.

Woont u in de gemeente Nieuwkoop?
Neemt u dan contact op met de gemeente Nieuwkoop via www.nieuwkoop.nl.

Geen medische bevestiging?
Heeft u geen medische bevestiging van uw huisarts of medisch specialist? Dan geeft u aanvullende informatie waaruit blijkt dat er sprake is van extra medisch afval (bijvoorbeeld kopieën van pakbonnen van stoma-, incontinentie of andere medische verbruiksmaterialen).

Veelgestelde vragen