Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)
Soort belasting Kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Ja
Diftar Nee
OZB-eigenaar Ja
OZB-gebruiker Ja
Rioolheffing gebruik Ja