Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)
Soort belasting Kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Ja
Extra Containers Afvalstoffenheffing Nee
Grafonderhoudsrechten Nee
Precario Ja
Reinigingsrecht Nee
Rioolheffing eigenaar Ja
Rioolheffing gebruik Ja
Rioolheffing gebruik groter dan 300 m3 Ja
Rioolheffing gebruik kleiner dan 300 m3 Ja
Toeristenbelasting Nee

Kwijtschelding voor Hondenbelasting geldt alleen voor de eerste hond.