Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)
Soort belasting Kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Ja
Afvalstoffenheffing extra container(s) Nee
Grafonderhoudsrechten Nee
Precario Nee
Reinigingsrecht Ja
Rioolheffing eigenaar Nee
Rioolheffing gebruik Ja
Toeristenbelasting Nee
Watertoeristenbelasting Nee

Kwijtschelding voor Hondenbelasting geldt alleen voor de eerste hond.