Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)
Soort belasting Kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Ja
Afvalstoffenheffing extra container(s) Ja
BIZ Centrum Werkendam Eigenaar Nee
BIZ Centrum Werkendam Gebruiker Nee
Diftar Ja (Met een maximum van 134,42 euro)
OZB-eigenaar Ja
OZB-gebruiker Ja
Reinigingsrecht Nee
Riool-Eigenaar Ja
Rioolheffing gebruik Ja
Toeristenbelasting Nee
Watertoeristenbelasting Nee

Kwijtschelding voor de ledigingen (Diftar) geldt tot maximaal een bedrag van € 123,76