Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)
Soort belasting Kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Ja
Diftar Restafval 140l Ja (Met een maximum van 13)
Diftar Restafval 240l Ja (Met een maximum van 13)
Diftar Stortingen Ja (Met een maximum van 52)
Hondenbelasting Nee
OZB-eigenaar Ja
Precario Nee
Rioolheffing gebruik Ja

De kwijtschelding bij Afvalstoffenheffing geldt voor het vaste tarief van € 226,21.
Voor het variabele tarief is er kwijtschelding mogelijk voor:
• maximaal 13 aanbiedingen van de minicontainer per jaar;
• maximaal 52 aanbiedingen in de ondergrondse container per jaar.