Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)
Soort belasting Kwijtschelding
Verontreinigingsheffing bedrijf Nee
Verontreinigingsheffing woning Ja
Watersysteemheffing eigenaren Nee
Watersysteemheffing gebruiker Ja
Wegenheffing eigenaren Nee
Wegenheffing gebruiker Ja
Zuiveringsheffing Bedrijf Nee
Zuiveringsheffing Woning Ja