Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)
Soort belasting Kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Ja (Met een maximum van 216,25 euro)
BIZ Bergambacht Centrum Nee
BIZ de Wetering Bergambacht Nee
BIZ Schoonhoven Centrum Nee
Diftar Ja (Met een maximum van 124,8 euro)
Grafonderhoudsrechten Nee
Grofvuil ophalen Nee
OZB-eigenaar Ja
OZB-gebruiker Ja
Rioolheffing gebruik Ja
Toeristenbelasting Nee

Kwijtschelding voor Afvalstoffenheffing geldt voor maximaal € 305,90 (het vaste tarief € 183,40 en  € 122,50 aan ledigingen).