Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)
Soort belasting Kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Ja
Afvalstoffenheffing extra container(s) Ja
Diftar Ja (Met een maximum van 42 euro)
Hondenbelasting Ja
OZB-eigenaar Ja
OZB-gebruiker Ja
Rioolheffing gebruik Ja