Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)
Soort belasting Kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Ja
BIZ Bedrijventerrein Dierenstein Nee
Diftar Nee
Hondenbelasting Nee
OZB-eigenaar Nee
OZB-gebruiker Nee
Precario Nee
Reinigingsrecht Nee
Rioolheffing gebruik Ja
Roerende-zaak eigenaar Nee
Roerende-zaak gebruiker Nee
Toeristenbelasting Nee