Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)
Soort belasting Kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Ja
BIZ Seggelant Vierpolders Nee
Reclame belasting Brielle Nee
Rioolheffing gebruik Ja
Toeristenbelasting Nee

Kwijtschelding voor Hondenbelasting geldt alleen bij één hond.